mr. F.M.H. (Frank) Hoens

Frank Hoens is na zijn afstuderen in 1993 tot eind 2004 werkzaam geweest in de notariële praktijk. Hij publiceert en adviseert op diverse rechtsgebieden, met name het erfrecht, relatievermogensrecht, personen- en familierecht en pensioenrecht. Hij is als (parttime) docent en onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Notarieel recht van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarnaast is Frank Hoens onder meer docent bij de Beroepsopleiding Advocatuur (vakken Erfrecht en Echtscheidingsrecht), het Instituut na- en bijscholing notariële medewerkers, het CPO en diverse andere onderwijs- en cursusorganisaties. Frank Hoens is voorzitter van de examencommissie Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat. Verder is hij als auteur verbonden aan, onder meer, WPNR (vaste medewerker), Elsevier Schenken & Erven Almanak, De Notarisklerk, EstateTipReview, AdvoTip, Handboek Estate Planning, NDFR en Sdu Commentaar Erfrecht.

Frank Hoens publiceert sinds 1998 in diverse tijdschriften (zie o.m. https://oametisp.uci.ru.nl/metisprd/pk_apa_pm.myresults?p_persoonsnummer=180079&p_naam_medewerker=mr.+F.M.H.+Hoens+%28Frank%29)

Aankomende cursussen

Kies zelf een datum en locatie
​’sprekers’
Inhouse of in overleg