Klachtenregeling

Lambert Juridische Cursussen steekt veel tijd en energie in de kwaliteit van haar cursussen. Hierbij kunt u denken aan de inhoud van de cursus, maar ook aan de kwaliteit van docenten, het cursusmateriaal en de locatie. Hoewel wij er naar streven u de beste kwaliteit te leveren, kan het voorkomen dat u een klacht heeft over een door u gevolgde cursus.

In dat geval dient u binnen 14 dagen na de dag, waarop de betreffende cursus heeft plaatsgevonden, contact op te nemen met Lambert Juridische Cursussen via info@juridischecursussen.com. Bij overschrijding van de termijn van 14 dagen, wordt u geacht akkoord te zijn met hetgeen Lambert Juridische Cursussen u heeft geleverd.

Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen, dient u uw klacht duidelijk te omschrijven, alsmede uw naam, adres, woonplaats, e-mail en telefoonnummer te vermelden. Na ontvangst van uw klacht neemt Lambert Juridische Cursussen zo snel mogelijk contact op om uw klacht met u te bespreken.

Wij streven er naar uw klacht altijd binnen 14 dagen na ontvangst af te handelen. Tenslotte: bij het indienen van een klacht blijft uw betalingsverplichting in stand.