RAAD VAN ADVIES

De Raad van Advies geeft advies aan Lambert Juridische Cursussen. Zij zal de werkwijze en kwaliteit van het geboden onderwijs waarborgen en controleren. De leden beschikken over waardevolle kennis en ervaring.

Zij leveren een gestructureerde inbreng vanuit hun specialisme om zo tot een hoogwaardig cursusaanbod te komen en te helpen bij de continuïteit van de organisatie.

Jaap Dammingh

Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen (een lijst van publicaties kan via J.Dammingh@jur.ru.nl worden opgevraagd).

Aan de universiteit doceert Dammingh contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht en contractenrecht voor advocaten en notarissen (ook ‘inhouse’). Tevens treedt hij als docent op voor zowel de Beroepsopleiding Advocatuur als de Law Firm School.

Dammingh is in het verleden als advocaat werkzaam geweest (alles bij elkaar omstreeks 6 jaar). Thans is hij als adviseur verbonden aan het advocatenkantoor 2BW Advocaten te Nijmegen. Ook is hij secretaris van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en secretaris van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). Daarnaast is hij geregeld (als secretaris) betrokken bij arbitrageprocedures via het Nederlands Arbitrage Instituut.

Rob van Coolwijk

Rob van Coolwijk, advocaat en vFAS scheidingsmediator bij SliepenbeekVanCoolwijkVanGaalen advocaten.

In zijn praktijk staat hij cliënten bij in echtscheidingen en alle daaraan gerelateerde zaken zoals alimentatie, de invulling van de zorg voor de kinderen en vermogensrechtelijke afwikkelingen. Een substantieel onderdeel van de praktijk bestaat uit scheidingsmediations. Daarnaast adviseert en procedeert hij. In het merendeel van de zaken slaagt hij er in om de zaak in onderling overleg op te lossen door middel van mediation of overleg met de andere partij. Als het niet anders kan, zal de rechter worden gevraagd om een oordeel. In zo’n geval staat hij er voor zijn cliënt(e).

De ontwikkeling die Rob heeft doorgemaakt in de Eindhovense jaren als familierechtadvocaat is voorspoedig geweest. Dit heeft er toe geleid dat hij van november 2012 tot november 2015 voorzitter was van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). De vFAS is een landelijke vereniging van meer dan 1000 advocaten en scheidingsmediators die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht.

Naast zijn praktijk geeft hij regelmatig lezingen en cursussen op het gebied van het familierecht voor andere advocaten en dienstverleners. Ook publiceert hij met enige regelmaat artikelen over familierechtelijke onderwerpen in (juridische) vakbladen. Rob is in 2001 afgestudeerd en sindsdien werkzaam als familierechtadvocaat en scheidingsmediator.

Carolijn Beckers

Carolijn Beckers, directeur Meesterlijk Optreden.

Carolijn Beckers heeft zich als voormalig advocaat, docent aan de Tilburg University en rechter te Breda in de afgelopen jaren gespecialiseerd in lichaamstaal en de psychologie van het spreken. Ze heeft daarvoor opleidingen gevolgd in binnen- en buitenland. Zo volgde zij bij de Paul Ekman Group in Manchester de opleiding ‘evaluating truthfullness en credibility’ en behaalde zij haar ‘master Bodylanguage’ aan het Center for Bodylanguage in Antwerpen. Daarnaast is zij ook docent bij de Beroepsopleiding Advocatuur.

Inmiddels heeft Carolijn haar eigen bedrijf ‘Meesterlijk Optreden’ en traint zij advocaten, rechters en leidinggevenden uit het bedrijfsleven op het gebied van presenteren, overtuigen en beïnvloeden. Verkrijg meer impact bij het pleiten, onderhandelen en pitchen. Leer hoe u een krachtige indruk maakt, hoe u meer invloed uitoefent en anderen motiveert en meekrijgt. Ontdek uw persoonlijke stijl van overtuigen en leer deze onmiddellijk te versterken. ‘Ken uzelf en leer ook de ander kennen’ is haar motto.

Lennaert de Jong

Lennaert de Jong studeerde Nederlands recht aan Tilburg University waar hij zijn master Rechtsgeleerdheid met het accent Arbeidsrecht in 2013 cum laude afrondde.

Tijdens zijn studie werkte Lennaert als juridisch medewerker bij een middelgroot advocatenkantoor. Voordat Lennaert zich aansloot bij Heron Legal in 2018 werkte hij vijf jaar bij een vooraanstaand Benelux-advocatenkantoor, in de praktijkgroep Arbeidsrecht.

Lennaert is gespecialiseerd in arbeidsrecht en adviseert over zaken als grensoverschrijdende arbeidsrechtelijke vragen, de aanname, schorsing en het ontslag van statutaire directeuren, individueel en collectief ontslag, (collectieve) arbeidsovereenkomsten, werkgeversaansprakelijkheid, concurrentie- en relatiebedingen, rechten van Ondernemingsraden en de arbeidsrechtelijke aspecten met betrekking tot fusies en overnames. De cliënten waar Lennaert nauw mee samenwerkt, bestaan hoofdzakelijk uit grote nationale en internationale ondernemingen en (semi-)overheidsinstellingen.

Lennaert is lid van de International Association of Young Lawyers (AIJA) en de Vereniging jonge arbeidsrecht advocaten (VJAA). Hij publiceert regelmatig artikelen over arbeidsrecht in professionele tijdschriften en is redacteur van het juridische en financiële tijdschrift Balans.