Lambert Juridische Cursussen erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten! Dit houdt in dat de kwaliteit van het onderwijs is gewaarborgd. Lambert Juridische Cursussen biedt zekerheden en garanties dat zij voldoet aan de vereisten die worden gesteld aan onderwijs voor advocaten.

Met deze erkenning krijgt Lambert Juridische Cursussen een blijk van vertrouwen van de NOvA.

Graag organiseert Lambert Juridische Cursussen inhouse cursussen voor advocatenkantoren, verenigingen en stichtingen. In goed overleg kan zij samen met de klant tot een mooi cursusaanbod komen.

Voor vragen of een gesprek neem contact op.

Leave a Reply