prof. mr. A.F.M. (Adriaan) Dorresteijn

Emeritus hoogleraar internationaal ondernemingsrecht, Utrecht University

Functies

Hoogleraar internationaal ondernemingsrecht Universiteit Utrecht (2000-2017)
Adviseur AKD Advocaten en notarissen (2000-2018)
Decaan van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie UU (2000-2008)
Lid redactieraad MAB, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (since 2002)
Lid van de redactie van European Company Law (since 2004)
Lid van de redactie van Onderneming & Financiering (since 2008)
Hoogleraar Privaatrecht, Open University of the Netherlands (1991-2000)
Jean Monnet Professor European Corporate Law, Universit├Ąt Bielefeld Germany (May-July1994)
Adviseur PricewaterhouseCoopers Legal Services (1996-2000)

Publicaties (selectie)

  • A.F.M. Dorresteijn en R.H. van het Kaar, De Juridische Organisatie van de Onderneming, veertiende druk, Wolters Kluwer 2019, 275 pp.
  • Steef. M. Bartman, Adriaan F.M. Dorresteijn en Mieke Olaerts, Van het concern, negende druk, Kluwer, Deventer 2016, 410 pp.
  • Adriaan Dorresteijn, Tiago Monteiro, Christoph Teichmann, Erik Werlauff, Nadia Pocher, European Corporate Law, Third Edition, European Company Law Series, Volume 5, Wolters Kluwer 2017, 383 p.
  • A.F.M. Dorresteijn, Tegenstrijdig belang: statuten en reglementen van beursvennootschappen onderzocht, Onderneming en Financiering 2014 nr. 4
  • A.F.M. Dorresteijn, Tegenstrijdig belang van bestuurders en commissarissen; Een rechtsvergelijkende studie, Kluwer, Deventer 1989 (proefschrift), 271 blz.

Aankomende cursussen